top of page

Ჩვენს შესახებ

Science Georgia არის ორგანიზაცია, რომელიც წარმოადგენს საქართველოში არსებულ ძირითად სამეცნიერო ობიექტებს. Მისი მიზანია როგორც კვალიფიციური სამეცნიერო ღონისძიებების ჩატარება, ისევე ისეთი ინოვაციური კვლევებისა და გამოგონებების მხარდაჭერა, რომლებიც საჭიროა დღევანდელ მსოფლიოსა და ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის. იგი აერთიანებს საქართველოს რიგი უმსხვილესი და საქვეყნოდ აღიარებული კვლევითი ორგანიზაციების გამოცდილებებს, რითიც ხელს უწყობს კვლევითი არეალის წარმოებას და საბოლოოდ - მოაქვს სარგებელი საზოგადოებისთვის. Science Georgia - არის პლატფორმა, სადაც მეცნიერებს მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ადვილად აქვთ წვდომა კვლევით პროექტებზე, სამეცნიერო კონგრესებსა და კონფერენციებზე და სხვა აკადემიურ აქტივობებზე, რომლებსაც ახორციელებენ საქართველოს ყველაზე ფესვგადგმული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. Პლასტფორმა შეიქმნა იმისათვის, რომ საქართველო გახდეს საგანმანათლებლო ცენტრი მეცნიერების თითქმის ყველა დარგში. Science Georgia, სანდო პლატფორმაა, რომელსაც მხარს უჭერენ საქართველოს ცნობილი მეცნიერები და პოლიტიკოსები რათა ჩვენი ქვეყნის მეცნერებს ჰქონდეთ საშუალება დაამყარონ მჭიდრო კავშირი მეცნიერებთან მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან და საფუძველი ჩაუყარონ ეფექტური ურთიერთთანამშრომლობის საწყისებს, რომელის ხელს შეუწყობს ინტერაქციული გარემოს შექმენას სფეროში მომუშავე მკვლევარებისთვის.

დღეისათვის ჩვენი პლატფორმის საშუალებით საქართველოში ორგანიზებულ სამეცნიერო ღონისძიებებში 60-ზე მეტი ქვეყნიდან 5000-მდე მეცნიერი იღებს მონაწილეობა.

Მისია

Science Georgia-ს მიზანია გააძლიეროს თანამშრომლობა წევრ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის, რათა ერთობლივად გადაჭრას რეგიონული და გლობალური პრობლემები, განსაკუთრებით კი ისინი, რომლებიც დაკავშირებულია სამეცნიერო განვითარებასთან, განათლებასთან და ეკონომიკურ, სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ ზრდასთან. ამ მიზნის მისაღწევად, Science Georgia ხელს უწყობს საერთო იდენტობასა და ღირებულებებს.

​​

Მოკლე ისტორია

İKSAD-ის შემოთავაზებით 2021 წელს შეიქმნა საქართველოს უნივერსიტეტების ასოციაცია. Დაწყებული იმ დღიდან, პოტენციური წევრები იკრიბებოდნენ თბილისში, ანკარასა და ბათუმში, რათა განეხილათ მეცნიერების კონსტიტუციისა და ჩარჩოს ფორმულირება. 2022 წლის 21 მარტისთვის ასოციაცია ემზადება ანტალიაში ოფიციალურად საქმიანობის დასაწყებად, რაც აღნიშნავს საქართველოს უნივერსიტეტების სამეცნიერო მიღწევების ახალი ეპოქის დაწყებას.

პრეზიდენტობა

საბჭო ირჩევს საპრეზიდენტო ინსტიტუტს, რომელიც მოქმედებს სამი წლის ვადით და შეიძლება განახლდეს კიდევ ერთი ვადით. Science Georgia-ს პრეზიდენტი არის აღმასრულებელი დირექტორი. ამჟამად  İKSAD-ს უკავია პრეზიდენტის პოზიცია, პროფესორი Salih ÖZTÜRK კი როგორც, SA პრეზიდენტი..  

სამდივნო

Science Georgia-ს  სამდივნოს მუდმივად მასპინძლობს İKSAD. Მდივანი პასუხისმგებელია სამიტების მასპინძლობაზე, საბჭოს გადაწყვეტილებების განხორციელებასა და სისრულეში მოყვანაზე,, SA საქმიანობის ხელშეწყობაზე, ბიუჯეტის დაგეგმვასა და სახსრების მოზიდვაზე.

გამგეობა  

საბჭო არის ასოციაციის მმართველი ორგანო. საბჭო შედგება წევრი ინსტიტუტების აღმასრულებელი ხელმძღვანელებისგან.

bottom of page